Chuẩn bị an toàn cho học sinh trong mùa dịch Covid-19 bước vào năm học mới.

10/09/2020

Chuẩn bị an toàn cho học sinh trong mùa dịch Covid-19 bước vào năm học mới.

Với phương châm mỗi ngày đến trường là một niềm vui, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước nô nức phấn khởi cắp sách đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè sau một thời gian nghỉ hè nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid -19. Để không khí những ngày khai trường luôn là dấu ấn trong mỗi học sinh tuy nhiên phải thực hiên phương châm "Trường học phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối". Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các  cơ quan liên quan  về phòng chống dịch Covid-19. Rà soát  bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Thực hiện thật tốt công tác vệ sinh bao gồm vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Sử dụng hiệu quả các sản phẩm phòng chống dịch do UNICEF và các tổ chức khác tài trợ. Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch. Sử dụng có hiệu quả loa phát thanh của trường, liên tục nhắc nhở học sinh, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa về công tác phòng chống dịch còn nhiều hạn chế. Các đơn vị trường học căn cứ vào tình hình thực tế, bố trí kế hoạch dạy học cũng như chỗ ngồi cho học sinh linh hoạt, đảm bảo an toàn về khoảng cách để phòng dịch. Học sinh luôn được nhắc nhở rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang.

      Học sinh trường THCS xã Mường Thín được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường

 

          Nhằm duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đạt hiệu quả, không lơ là chủ quan trước tình huống bất ngờ, để làm được điều này, ngoài trách nhiệm và sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ ngành Giáo dục, các nhà trường, bản thân các em cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch” đặc biệt rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng là việc làm thường xuyên được các trường quan tâm. Với tinh thần khỏe để học tập, hy vọng rằng dịch Covid -19 không có cơ hội xâm nhập đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

 

                   Học sinh trường THCS Mường Thín rửa tay với xà phòng

Với phương châm mỗi ngày đến trường là một niềm vui, cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước nô nức phấn khởi cắp sách đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè sau một thời gian nghỉ hè nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch Covid -19. Để không khí những ngày khai trường luôn là dấu ấn trong mỗi học sinh tuy nhiên phải thực hiên phương châm "Trường học phải được đảm bảo an toàn tuyệt đối". Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các  cơ quan liên quan  về phòng chống dịch Covid-19. Rà soát  bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Thực hiện thật tốt công tác vệ sinh bao gồm vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Sử dụng hiệu quả các sản phẩm phòng chống dịch do UNICEF và các tổ chức khác tài trợ. Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch. Sử dụng có hiệu quả loa phát thanh của trường, liên tục nhắc nhở học sinh, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa về công tác phòng chống dịch còn nhiều hạn chế. Các đơn vị trường học căn cứ vào tình hình thực tế, bố trí kế hoạch dạy học cũng như chỗ ngồi cho học sinh linh hoạt, đảm bảo an toàn về khoảng cách để phòng dịch. Học sinh luôn được nhắc nhở rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang.

      Học sinh trường THCS xã Mường Thín được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường

          Nhằm duy trì công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 đạt hiệu quả, không lơ là chủ quan trước tình huống bất ngờ, để làm được điều này, ngoài trách nhiệm và sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ ngành Giáo dục, các nhà trường, bản thân các em cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch” đặc biệt rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng là việc làm thường xuyên được các trường quan tâm. Với tinh thần khỏe để học tập, hy vọng rằng dịch Covid -19 không có cơ hội xâm nhập đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

                   Học sinh trường THCS Mường Thín rửa tay với xà phòng

;