Cở sở đử điều kiện tiêm chủng, trạm Y tế xã nậm nhừ huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

11/03/2019

Cở sở đử điều kiện tiêm chủng, trạm Y tế xã nậm nhừ huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

Cở sở đử điều kiện tiêm chủng, trạm Y tế xã nậm nhừ huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

;