Công bố cơ sở đủ điều kiên cấp phát thuốc Methadone tại phòng khám ĐKKV Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

04/05/2019

Công bố cơ sở đủ điều kiên cấp phát thuốc Methadone tại phòng khám ĐKKV Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

Công bố cơ sở đủ điều kiên cấp phát thuốc Methadone tại phòng khám ĐKKV Mường Nhà huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 

Tệp đính kèm

;