Công bố cơ sở đủ điều kiên cấp phát thuốc Methadone tại phòng khám ĐKKV Suối Lư huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên

25/03/2019

Công bố cơ sở đủ điều kiên cấp phát thuốc Methadone tại phòng khám ĐKKV Suối Lư huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên

Công bố cơ sở đủ điều kiên cấp phát thuốc Methadone tại phòng khám ĐKKV Suối Lư huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên 

;