GDTH - Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên " Phổ biến áp dụng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng".

28/09/2020

GDTH - Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên " Phổ biến áp dụng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng".

Thư viện trường học là một trong những nhân tố quan trọng  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, thư viện cũng là điều kiện để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, tạo cơ sở thay đổi phương pháp dạy và học. Bên cạnh đó, thư viện cũng tham gia tích cực vào việc giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa mới, giáo dục văn hóa đọc, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên và học sinh ở mỗi cấp học khác nhau. Thư viện trường học giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong việc chuẩn bị cho thế hệ trẻ hướng tới tương lai. Thư viện là nơi khuyến khích sự ham hiểu biết của học sinh, hoàn thiện kỹ năng đọc và nói, giúp học sinh tiếp cận tới các thông tin, hướng dẫn cách tìm kiếm và sử dụng thông tin, biết đánh giá và tích lũy thông tin. Thư viện còn là nơi sưu tầm, lưu trữ những nét văn hóa, bản sắc các dân tộc thông qua các mô hình, sách, truyện, tranh.

          Được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện (UNICEF) từ ngày 12-13/9/2020 Hợp phần Giáo dục thuộc Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên tiến hành tập huấn phổ biến áp dụng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng.

Học viên tham gia thảo luận nhóm         

Khóa tập huấn đã chỉ ra thực trạng của mô hình quản lý và vận hành thư viện trong các trường mầm non, tiểu học hiện nay. Những thuận lợi, khó khăn của việc Phổ biến áp dụng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng. Định hướng xây dựng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng trong thời gian tới góp phần xây dựng mối quan hệ thân ái, cởi mở, tích cực và tăng cường sự tham gia của các thành viên.

   Khóa tập huấn đã và sẽ góp phần tích cực vào việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

 

                                                                  Đỗ Văn Mười – Sở Giáo dục và Đào tạo

;