Giáo viên cần làm gì để phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

16/11/2020

Mới đây, Cục quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn 476/MT-VP năm 2020 về danh mục những việc giáo viên các trường cần làm để phòng chống dịch bệnh trong trường học.

Theo đó, khi học sinh đi học hàng ngày giáo viên các trường học có trách nhiệm gửi thông tin, hướng dẫn cho học sinh, phụ huynh học sinh về các nội dung sau:

Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo tờ danh mục những việc cần làm của học sinh và phụ huynh học sinh.

Yêu cầu học sinh, phụ huynh học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phụ huynh học sinh cho con nghỉ ở nhà/học sinh chủ động nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh/phụ huynh cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).

Thông tin cho học sinh, phụ huynh học sinh biết về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại nhà trường để học sinh, phụ huynh học sinh yên tâm. Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi sức khỏe học sinh.

Bản thân giáo viên của nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Giáo viên phải đón và giao học sinh tại cổng trường theo sự phân công của nhà trường. Hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở học sinh rửa tay với nước sạch và xà phòng trước khi vào lớp.

Trong ngày đầu tiên khi học sinh đi học trở lại, trước khi vào tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm thông báo quy định, phát cho học sinh tờ danh mục Những việc học sinh cần làm tại trường – để phòng tránh mắc bệnh Covid-19 và hướng dẫn cho học sinh cách thực hiện.

Hàng ngày trước khi vào tiết học đầu tiên, giáo viên nhắc nhở học sinh thực hiện và đánh dấu vào tờ danh mục những việc học sinh cần làm. Giáo viên chủ nhiệm phải kiểm tra tờ danh mục của học sinh ít nhất 1 lần/ngày nếu học 1 buổi; ít nhất 2 lần/ngày nếu học 2 buổi. Giáo viên chủ nhiệm phân công cán bộ lớp kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các học sinh.

Trước khi vào mỗi tiết học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không (đối với trẻ mầm non thì hỏi phụ huynh khi giáo viên nhận trẻ). Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

Khi giáo viên có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên. Ngoài ra, đối với nhân viên bảo vệ làm việc tại các trường học có trách nhiệm: không cho cha mẹ học sinh vào trường khi đưa đón con. Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học. Hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường.

Những người không phải là cán bộ, giáo viên của nhà trường khi đến làm việc, bảo vệ phải báo với ban giám hiệu nhà trường. Ghi lại tên, địa chỉ đơn vị công tác/nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được đi vào các khu vực khác không cần thiết. Hỏi xem có sốt, ho, khó thở không, nếu có thì không cho vào trường...

 

;