Hội thảo “Xây dựng Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025”.

19/01/2021

Ngày 29/12/2020, Tại Tỉnh Điện Biên, được sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí từ Unicef Việt Nam và Tầm nhìn thế giới quốc tế tại Việt Nam. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo “Xây dựng Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025”. Tới dự hội thảo có các đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế như: Unicef  Việt Nam (có bà Lê Hồng Loan - Trưởng Chương trình bảo vệ trẻ em và ông Nguyễn Ngọc Anh – chuyên gia bảo vệ trẻ em); tổ chức Tầm nhìn thế giới quốc tế tại Việt Nam (có bà Hà Thị Nhung cán bộ bảo vệ trẻ em vùng Điện Biên – Hòa Bình); Tổ chức Trẻ em Rồng xanh (có bà CaitLin Wyndham – chuyên gia phát triển nguồn lực và quan hệ đối tác và bà Nguyễn Thu Thủy – quản lý chương trình tại Điện Biên). Ngoài ra, có trên 50 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện UBND, phòng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tại Hội thảo, Đồng chí Hoàng Văn Quyền – Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ghi nhận những đóng góp của các tổ chức quốc tế (đặc biệt là Tổ chức Unicef Việt Nam), sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên những năm qua. Đồng thời, khẳng định đây là hội thảo có ý nghĩa  hết sức quan trọng và hữu ích, góp phần định hướng, cụ thể hoá các mục tiêu, hoạt động và quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên thời gian tới. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025, trình UBND tỉnh sau khi Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

;