LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ DÂN SỐ - KHHGĐ ĐẠT CHUẨN VIÊN CHỨC DÂN SỐ

06/04/2021

Sáng 5/4, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng, Tổng cục Dân số -KHHGĐ tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số. Tới dự và chỉ đạo tại lớp Bồi dưỡng có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và gần 50 học viên là viên chức phòng dân số, chuyên trách DS-KHHGĐ trạm y tế các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

BSCKII Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến chỉ đạo khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong 3 tháng đào tạo, học viên được kết hợp học lý thuyết và thực hành những kiến thức nghiệp vụ về công tác DS – KHHGĐ như: Lý thuyết gồm 7 môn: Dân số học cơ bản, Thống kê DS-KHHGĐ; Dân số và phát triển; Kiến thức y học cơ bản; Truyền thông Dân số - KHHGĐ; Dịch vụ - KHHGĐ; Quản lý và tổ chức thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ. Thực tập gồm 4 môn: Lập báo cáo thống kê dân số tại cơ sở; Chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh phòng bệnh và dinh dưỡng tại cộng đồng; Công tác quản lý và tổ chức thực hiện chương trình DS-KHHGĐ tại cơ sở; Công tác tuyên truyền vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ tại cộng đồng và thực hiện một bài khoá luận để tham gia bảo vệ tốt nghiệp.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Kết thúc khóa học, các học viên được đánh giá kết quả học tập qua kỳ thi tốt nghiệp và bảo vệ kết quả thực tập. Các học viên đủ điều kiện sẽ được Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng, Tổng cục DS-KHHGĐ cấp chứng chỉ đạt chuẩn viên chức Dân số. 

;