SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

21/02/2021

Sáng ngày 20/2, Đoàn công tác Sở Y tế do đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã tới thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID – 19 tại Khu cách ly Tà Lèng, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.

              

Đồng chí Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế trao đổi với các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly Tà Lèng.

Hiện tại, Khu cách ly Tà Lèng, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ đang thực hiện cách ly y tế cho trên 10 công dân, tất cả các trường hợp này được đảm bảo chế độ theo quy định và tuân thủ nghiêm ngặt việc theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly. Tại đây, đồng chí Giám đốc Sở Y tế động viên tinh thần những công dân đang thực hiện cách ly tập trung, đồng thời đề nghị các cán bộ tại cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định tại khu cách ly y tế; chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ tăng cường hoạt động phun hóa chất, khử khuẩn tại khu cách ly đảm bảo điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận các đối tượng cách ly tập trung y tế.

;