Thông báo cơ sở đủ diều kiện tiêm chủng thường xuyên tại trạm Y tế phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

02/05/2019

Thông báo cơ sở đủ diều kiện tiêm chủng thường xuyên tại trạm Y tế phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Thông báo cơ sở đủ diều kiện tiêm chủng thường xuyên tại trạm Y tế phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Tệp đính kèm

;