Thông báo cơ sở đủ diều kiện tiêm chủng Vắc xin Dại tại Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

02/05/2019

Thông báo cơ sở đủ diều kiện tiêm chủng Vắc xin Dại tại Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Thông báo cơ sở đủ diều kiện tiêm chủng Vắc xin Dại tại Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Tệp đính kèm

;