Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vác xin viêm gan B tại khoa sản Bệnh việ đa khoa khu vực thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

02/05/2019

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vác xin viêm gan B tại khoa sản Bệnh việ đa khoa khu vực thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vác xin viêm gan B tại khoa sản Bệnh việ đa khoa khu vực thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

Tệp đính kèm

;