Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 1 triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức chuyên môn y tế năm 2019

01/07/2019

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 1 triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức chuyên môn y tế năm 2019  

Tệp đính kèm

;