• MINH DOAN

    13/04/2020

    Xin chào SYT tỉnh Điện Biên. Quý Sở vui lòng cho tôi xin địa chỉ email chính của quý Sở để tôi liên hệ công tác ạ. Xin cảm ơn. soytedienbien@gov.vn syt@dienbien.gov.vn (Trong 2 email trên tôi gửi bị báo lỗi, vui lòng kiểm tra lại giúp ạ)

    Xem trả lời câu hỏi