Văn bản điều hành
Số / kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đơn vị ban hành Tải tài liệu
865/QĐ-SYT 13/01/2023 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
541/SYT-VP 15/04/2021 triển khai thực hiện Thông tư 21/2021/TT-BCA. Ngày 19/2/2021 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục nhà nước độ mật. Văn phòng sở Y Tế
546/CV-SYT 15/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 Phòng thanh tra
232/QĐ-SYT 14/04/2021 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
535/SYT-NVD 14/04/2021 V/v: Cung ứng thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả. Phòng nghiệp vụ dược
537/GM-SYT 14/04/2021 GM Tham dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 Phòng nghiệp vụ Y
531/SYT-TTr 13/04/2021 Tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư Phòng thanh tra
225/QĐ-SYT 09/04/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Phòng nghiệp vụ dược
219/QĐ-SYT 08/04/2021 Về cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
223/QĐ-SYT 08/04/2021 Quyết định phê duyệt DMKT Phòng khám Phòng nghiệp vụ Y
484/GM-SYT 06/04/2021 Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động công tác y tế quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 (TTYT tuyến huyện chủ động mời PYT và BHXH huyện thị dự tại điểm cầu) Văn phòng sở Y Tế
486/SYT-NVD 06/04/2021 V/v: Giảm giá vật tư y tế trúng thầu. Văn phòng sở Y Tế
487/SYT-NVD 06/04/2021 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
215/QĐ-SYT 05/04/2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” Phòng nghiệp vụ Y
478/SYT-NVY 05/04/2021 V/v Thông báo Danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
209/QĐ-SYT 01/04/2021 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh (PK CK TMH BS Tuấn) Phòng nghiệp vụ Y
210/QĐ-SYT 01/04/2021 Quyết định phê duyệt DMKT Phòng khám Thanh Hải Phòng nghiệp vụ Y
QĐ/BSCCHN 30/03/2021 Quyết định việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chứng chỉ hành nghề Y Phòng nghiệp vụ Y
178/QĐ-SYT 29/03/2021 Quyết định về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (PK CK Nhi BS Cúc) Phòng nghiệp vụ Y
/QĐ-SYT 26/03/2021 Quyết định phê duyệt DMKT PK chuyên khoa Phòng nghiệp vụ Y
121/VP-VPUB-KSTT 26/03/2021 Công khai TTHC tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 UBND tỉnh Văn phòng sở Y Tế
123/BC-SYT 26/03/2021 Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020. Phòng nghiệp vụ Y
123/BC-SYT 26/03/2021 Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020. Phòng nghiệp vụ Y
159/QĐ-SYT 22/03/2021 Quyết định việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
159/QĐ-SYT 22/03/2021 Quyết định việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
385/GCN-SYT 18/03/2021 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y
/QĐ-SYT 15/03/2021 Quyết định cấp Chứng chỉ, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
118/QĐ-SYT 26/02/2021 Cấp,Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
số TTK/SYT-NVD 24/02/2021 Thỏa thuận khung gói thầu cung ứng thuốc 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
257/SYT-NVD 24/02/2021 V/v: Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân để phòng chống dịch Covid-19 năm 2021. Phòng nghiệp vụ dược
116/QĐ-SYT 24/02/2021 Về việc Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
109/QĐ-SYT 12/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng khẩu trang y tế Phòng nghiệp vụ dược
108/QĐ-SYT 12/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng găng tay, dung dịch sát khuẩn Phòng nghiệp vụ dược
107/QĐ-SYT 12/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng bộ trang phục phòng chống dịch Phòng nghiệp vụ dược
106/QĐ-SYT 12/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư khác Phòng nghiệp vụ dược
/QĐ-SYT 12/02/2021 Cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa, cơ sở tiêm chích tháng 2,3 năm 2021 Phòng nghiệp vụ Y
99/QĐ-SYT 10/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 cung ứng sinh phẩm phản ứng đạt tiêu chuẩn WHO Phòng nghiệp vụ dược
101/QĐ-SYT 10/02/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 cung ứng vật tư lấy bệnh phẩm Phòng nghiệp vụ dược
50/BC-SYT 06/02/2021 BC Hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
175/SYT-NVD 04/02/2021 V/v: Kiểm tra, rà soát danh mục, số lượng thuốc phòng chống dịch Covid-19. Phòng nghiệp vụ dược
177/SYT-NVD 04/02/2021 V/v: Đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng "Thực hành tốt phân phối thuốc", “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” đối với các cơ sở hành nghề dược. Phòng nghiệp vụ dược
158/SYT-NVD 01/02/2021 V/v: Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế, hóa chất năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
160/SYT-NVD 01/02/2021 V/v: Xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2021. Phòng nghiệp vụ dược
102/QĐ-SYT 31/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 cung ứng Roto cho máy ly tâm Phòng nghiệp vụ dược
64/QĐ-SYT 22/01/2021 V/v Cấp GPP, GCN đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
59/QĐ-SYT 22/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 cung ứng sinh phẩm chẩn đoán invitro Phòng nghiệp vụ Y
65/QĐ-SYT 22/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 cung ứng vật tư y tế theo thành phần Phòng nghiệp vụ dược
66/QĐ-SYT 22/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 cung ứng vật tư y tế theo mặt hàng Phòng nghiệp vụ dược
67/QĐ-SYT 22/01/2021 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 cung ứng hóa chất Phòng nghiệp vụ dược
54/QĐ-SYT 21/01/2021 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
55/QĐ-SYT 21/01/2021 V/v Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “ Thực hành tốt phân phối thuốc”. Phòng nghiệp vụ dược
50/QĐ-SYT 20/01/2021 Quyết định Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
51/QĐ-SYT 20/01/2021 Quyết định cấp Giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu Bác sỹ Hương Phòng nghiệp vụ Y
52/QĐ-SYT 20/01/2021 Quyết định cấp lại Giấy phép hoạt động Trạm Y tế xã Quài Cang Phòng nghiệp vụ Y
91/SYT-TTr 19/01/2021 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Phòng thanh tra
93/SYT-TTr 19/01/2021 Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 43/CT-TTG ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phòng thanh tra
49/QĐ-SYT 19/01/2021 Về cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
75/SYT-NVD 15/01/2021 V/v: Xử lý các thuốc giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
73/SYT-NVD 15/01/2021 Vv: Đảm bảo cung ứng thuốc, phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Phòng nghiệp vụ dược
3/KH-SYT 11/01/2021 Kê hoạch công tác dược 2021 Phòng nghiệp vụ dược
28/QĐ-SYT 08/01/2021 Quyết định phê duyệt DMKT Phòng khám Nội và YHCT An Việt Văn phòng sở Y Tế
38/SYT-NVY 08/01/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
29/QĐ-SYT 08/01/2021 Quyết định Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
40/SYT-NVD 08/01/2021 V/v: Thực hiện Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
41/SYT-NVD 08/01/2021 V/v: Thực hiện 02 thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
Dự thảo 07/01/2021 BÁO CÁO TÔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ 2020 - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2021 Văn phòng sở Y Tế
17/SYT-NVD 05/01/2021 V/v: Hướng dẫn thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm 2021 - 2022. Phòng nghiệp vụ dược
1199/QĐ-SYT 31/12/2020 Về việc thu hôi GDP,GCN DS Khánh Phòng nghiệp vụ dược
1197/QĐ-SYT 31/12/2020 Về việc thu hôi GDP,GCN DS Lan Phòng nghiệp vụ dược
1201/QĐ-SYT 31/12/2020 Về việc cấp GDP, GPP, GCN 31.12 Phòng nghiệp vụ dược
1200/QĐ-SYT 31/12/2020 Văn Bản đi Quyết Định Phòng nghiệp vụ dược
1186/QĐ-SYT 29/12/2020 Quyết định phê duyệt DMKT thực hiện tại Phòng khám Nội tổng hợp C4 Phòng nghiệp vụ Y
1929/SYT-NVD 24/12/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
1932/KL-SYT 24/12/2020 Kết luận Thanh tra hoạt động kinh doanh thuốc; hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020 (Nhờ UBND huyện thị chuyển cho Phòng Y tế huyện thị) Phòng thanh tra
1165/QĐ-SYT 23/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 1 cung ứng thuốc generic năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
1166/QĐ-SYT 23/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 2 cung ứng thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
1167/QĐ-SYT 23/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 3 cung ứng thuốc vị thuốc cổ truyền năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
1926/KH-SYT 23/12/2020 Kế hoạch nội dung tin, bài đăng trên Website và trang fanpage Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên, quý IV/2020 Phòng nghiệp vụ Y
1135/QĐ-SYT 17/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
1135/QĐ-SYT 17/12/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
1873/SYT-VP 17/12/2020 Đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính qua mạng và tham gia lớp học trực tuyến Văn phòng sở Y Tế
1098/QĐ-SYT 10/12/2020 Cấp lại Giấy phép hoạt động Bệnh viện phổi Phòng nghiệp vụ Y
1809/SYT-TCCB 10/12/2020 V/v báo cáo thống kê chất lượng cán bộ công chức, viên chức năm 2020. Phòng tổ chức cán bộ
1774/SYT-NVY 04/12/2020 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Phòng nghiệp vụ Y
1082/QĐ-SYT 04/12/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1741/SYT-NVY 27/11/2020 Thực hiện Quyết định số 4817/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 ban hành “ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”. Phòng nghiệp vụ Y
1741/SYT-NVY 27/11/2020 Thực hiện Quyết định số 4817/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 ban hành “ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”. Phòng nghiệp vụ Y
số SYT/NVD 24/11/2020 Thỏa thuận khung các gói thầu mua vật tư, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ phòng chống dịch Covid-19 Phòng nghiệp vụ dược
539/QĐ-SYT 20/11/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
số 1250.1361.1695/SYT-NVD 20/11/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng tháng 9,11 năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
1069/QĐ-SYT 19/11/2020 Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Phòng nghiệp vụ Y
1667/TTr-SYT 17/11/2020 Đề nghị công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1646/SYT-TTr 12/11/2020 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Phòng thanh tra
1028/QĐ-SYT 10/11/2020 Cấp Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1029/QĐ-SYT 10/11/2020 V/v Cấp Chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
1026/QĐ-SYT 09/11/2020 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
1025/QĐ-SYT 09/11/2020 Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
1006/QĐ-SYT 03/11/2020 Cấp Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1512/SYT-NVD 22/10/2020 V/v: Mua thuốc bổ sung theo kết quả trúng thầu năm 2020. Phòng nghiệp vụ dược
1520/SYT-NVY 22/10/2020 Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh Phòng nghiệp vụ Y
1499/SYT-NVD 21/10/2020 V/v: Tạm ngừng sử dụng thuốc Bupivacain WPW SPINAL 0,5% HEAVY SĐK: VN-20879-17 (số lô 04DB1119, 04DB0919). Phòng nghiệp vụ dược
973/QĐ-SYT 16/10/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (nhờ UBND chuyển cho PYT) Phòng nghiệp vụ dược
974/QĐ-SYT 16/10/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Phòng nghiệp vụ dược
972/QĐ-SYT 16/10/2020 Về việc cấp CCHND Phòng nghiệp vụ dược
1469/SYT-NVD 14/10/2020 Chấn chỉnh việc nộp báo cáo thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất Phòng nghiệp vụ dược
1456/SYT-NVD 12/10/2020 V/v Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
Dự thảo 07/10/2020 BÁO CÁO Tình hình ước thực hiện công tác y tế 9 tháng năn 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 Văn phòng sở Y Tế
1405/SYT-NVD 06/10/2020 V/v: Thực hiện 02 thông tư mới ban hành của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ dược
1403/SYT-NVD 06/10/2020 V/v: Công khai danh mục thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh Phòng nghiệp vụ dược
1361/SYT-NVD 29/09/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
1361/SYT-NVD 29/09/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
1333/GCN-SYT 23/09/2020 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y
1324/SYT-NVY 22/09/2020 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH Phòng nghiệp vụ Y
1321/SYT-NVY 22/09/2020 V/v triển khai Thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Phòng nghiệp vụ Y
864/QĐ-SYT 21/09/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Phòng nghiệp vụ dược
857/QĐ-SYT 17/09/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
1292/SYT-NVY 16/09/2020 V/v triển khai Thực hiện Quyết định số 3875/QĐ-BYT ngày 07/9/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum. Phòng nghiệp vụ Y
856/QĐ-SYT 16/09/2020 Về việc triệu tập học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&ANcho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2020 Phòng thanh tra
1285/SYT-TTr 15/09/2020 Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia Phòng thanh tra
TTK NVD 26/08/2020 Thỏa thuận khung các gói thầu mua sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19 bổ sung Phòng nghiệp vụ dược
1194/SYT-NVY 25/08/2020 V/v triển khai Thực hiện Quyết định số 3593/QĐ-BYT ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu" Phòng nghiệp vụ Y
NVD-SYT 20/08/2020 Thỏa thuận khung các gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng nghiệp vụ dược
1161/SYT-TTr 17/08/2020 Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL. Phòng thanh tra
1143/SYT-NVD 11/08/2020 V/v: Thực hiện kế hoạch tăng cường chất lượng hệ thống thu thập và giải quyết khiếu nại về vắc xin. Phòng nghiệp vụ dược
1142/SYT-NVD 11/08/2020 V/v: Thay đổi tên nhà thầu cung cấp thuốc gói thầu số 2,3,4 thuộc kế hoạch LCNT năm 2018. Phòng nghiệp vụ dược
1122/SYT-VP 10/08/2020 rà soát số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, thẩm định, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Văn phòng sở Y Tế
1123/SYT-VP 10/08/2020 Đăng ký phân quyền sử dụng tài khoản tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng sở Y Tế
1129/SYT-NVY 10/08/2020 V/v triển khai Thực hiện các Quyết định của Bộ Y tế về hoạt động mai táng và giám sát phòng, chống COVID-19. Phòng nghiệp vụ Y
Số: 3468/QĐ-BYT 07/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” Phòng nghiệp vụ Y
1095/SYT-NVD 03/08/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
676/QĐ-SYT 31/07/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
3351/QĐ-BYT 29/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) Phòng nghiệp vụ Y
số 1042/SYT-NVY 24/07/2020 V/v: Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị ung thư dạ dầy, ung thư vú, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư tuyến tiền liệt. Phòng nghiệp vụ Y
1027/SYt-NVY 21/07/2020 Hướng dẫn chẩn đoán điều trị tiền đái tháo đường và hướng dẫn chăm sóc hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục Phòng nghiệp vụ Y
1005/SYT-NVD 15/07/2020 V/v: Xây dựng bổ sung nhu cầu sử dụng thuốc năm 2021-2022 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia không tổ chức. Phòng nghiệp vụ dược
1000/SYT-TTr 14/07/2020 Tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên Phòng thanh tra
976/SYT-NVD 08/07/2020 V/v: Tăng cường giám sát sử dụng thuốc Bupivacaine 5mg/ml, VN-20879-17. Phòng nghiệp vụ dược
942/SYT-NVD 01/07/2020 V/v: Thực hiện 04 thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
941/SYT-NVD 01/07/2020 Vv: Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy định đạo đức hành nghề dược. Phòng nghiệp vụ dược
943/SYT-NVD 01/07/2020 V/v: Tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền. Phòng nghiệp vụ dược
929/SYT-NVD 30/06/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
551/QĐ-SYT 30/06/2020 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
923/SYT-TTr 29/06/2020 Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phòng thanh tra
540/QĐ-SYT 29/06/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”, "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
475/QĐ-SYT 16/06/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
475/QĐ-SYT 16/06/2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
473/QĐ-SYT 15/06/2020 Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
872/SYT-NVD 15/06/2020 V/v: Xây dựng kế hoạch mua thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế năm 2021-2022 Phòng nghiệp vụ dược
473/QĐ-SYT 15/06/2020 Về việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
407/QĐ-SYT 19/05/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”, "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
số 406/QĐ-UBND 12/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 403/QĐ-UBND 06/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 669/SYT-NVD 29/04/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số 1886/QĐ-BYT 27/04/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19" Phòng nghiệp vụ Y
Số 288/Ttr-BVT 22/04/2020 Về việc xin phê Dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiềm chất dùng làm thuốc không trúng thầu năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
Số 308/QĐ-UBND 01/04/2020 Về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 3028/QLD-CL 31/03/2020 V/v đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Clorocid TW3 Phòng nghiệp vụ dược
số 470/SYT-NVD 30/03/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số: 182/QĐ-SYT 18/03/2020 Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt " Thực hành tốt phân phối thuốc"; "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ Y
số: 963/QĐ-BYT 18/03/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 904/QĐ-BYT 16/03/2020 Về việc ban hành " Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 879/QĐ-BYT 12/03/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 19" Phòng nghiệp vụ Y
Số: 24/2020/TT-BCA 10/03/2020 THÔNG TƯ BAN HÀNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Văn phòng sở Y Tế
số : 255/VP-SYT 21/02/2020 V/v điều chỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua, khen thưởng hướng tới 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam Văn phòng sở Y Tế
số: 468/QĐ-BYT 19/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 ( COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
số 180/SYT-NVD 12/02/2020 Về việc cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, cung ứng khẩu trang, danh sách chế phẩm diệt khẩu đã được cấp số lưu hành. Phòng nghiệp vụ dược
số 16/QĐ-KCB 11/02/2020 Phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 345/QĐ-BYT 11/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly Y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 322/QĐ-BYT 11/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới ( 2019-nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
sô: 181/SYT-NVD 11/02/2020 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
số: 179/SYT-VP 11/02/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng chính phủ Văn phòng sở Y Tế
số: 121/QĐ-UBND 11/02/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
158/cv-syt 07/02/2020 Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện An toàn vệ sinh lao động. Văn phòng sở Y Tế
157/cv-syt 07/02/2020 tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án xã hội trong ngành y tế Văn phòng sở Y Tế
số 344/QĐ-BYT 07/02/2020 Về việc ban hành ''Hướng dẫn cách ly Y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 322/QĐ-BYT 06/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới ( 2019-nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 96/KCB-ĐD$KSNK 31/01/2020 V/v phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corana trong bệnh viện Phòng nghiệp vụ Y
số 380/BYT-TT-KT 31/01/2020 V/v tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV Phòng nghiệp vụ Y
số 237/QĐ-BYT 31/01/2020 V/v ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 372/BYT-DP 30/01/2020 V/v tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV Phòng nghiệp vụ Y
số 364/BYT-DP 29/01/2020 V/v hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch. Phòng nghiệp vụ Y
số 98/KCB-QLCL$CĐT 29/01/2020 V/v Công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị viêm phổi do Corona virus Phòng nghiệp vụ Y
số 219/QĐ-BYT 29/01/2020 V/v bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2017 Phòng nghiệp vụ Y
số 362/BYT-KCB 28/01/2020 V/v thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của thủ tướng Chính phủ Phòng nghiệp vụ Y
số 360/BYT-VPB1 27/01/2020 V/v thông kê số lượng bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
số 97/KCB-NV 24/01/2020 V/v nghiêm túc thực hiện chuẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại cơ sở KB, CB Phòng nghiệp vụ Y
số 89/BC-BYT 24/01/2020 Báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và một số biện pháp phòng chống Phòng nghiệp vụ Y
số 140/MT-LĐ 22/01/2020 V/v đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên Y tế, phòng chống lây nhiễm Corana vi rút Phòng nghiệp vụ Y
số 181/QĐ-BYT 21/01/2020 Về việc ban hành "hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" Phòng nghiệp vụ Y
số 156/QĐ-BYT 20/01/2020 V/v ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 16/2019/TT-BYT 03/01/2020 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A đẻ bổ sung vào dầu thực vật Phòng nghiệp vụ Y
Số: 1798/CV - SYT 25/12/2019 Đánh giá mức độ ƯDCNTT tại các cơ sở KCB Văn phòng sở Y Tế
số 1857/SYT-NVD 26/11/2019 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tháng 11 năm 2019 Phòng nghiệp vụ Y
số: 1216/QĐ-UBND 26/11/2019 Ban hành Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1798/CV-SYT 19/11/2019 Đánh giá tình hình ứng dụng CNTT theo TT54 Văn phòng sở Y Tế
số 1716/SYT-NVD 05/11/2019 về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tháng 11 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 335/CV-ATTP 01/11/2019 Về việc thực hiện quy chế điều tra và quy định công bố, phát ngôn, kết luận ngộ độc thực phẩm. Phòng nghiệp vụ Y
số 36/2019/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số 4376/QĐ-BYT 10/10/2019 Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế Văn phòng sở Y Tế
Số 1565/KH-SYT 09/10/2019 Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến Văn phòng sở Y Tế
số 281/KL-ATTP 25/09/2019 Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2019 Phòng thanh tra
số 3780/QĐ-BYT 26/08/2019 Về việc phê duyệt tài liệu '' Hướng dẫn lân sàng sử lý u sơ cơ tử cung" Phòng nghiệp vụ Y
984/CV-SYT 18/07/2019 Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT 2020 Văn phòng sở Y Tế
Số 2834/QĐ-BYT 12/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giamg mai lây truyền từ mẹ sang com Phòng nghiệp vụ Y
923/SYT-CV 10/07/2019 Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận Văn phòng sở Y Tế
Số 630/QĐ-UBND 01/07/2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Số 12/TT-BYT 28/06/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành, liên tịch ban hành Văn phòng sở Y Tế
số: 612/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Số 21/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định bãi bỏ toàn bộ 11 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Văn phòng sở Y Tế
số 2600.2599.2598/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
số 2601.2602.2603/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
số 2595.2596.2597/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
437/QĐ-SYT 29/05/2019 Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị CNTT cho Văn phòng Năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
437 29/05/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT cho Văn phòng Năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
Số: 353/QĐ-SYT 03/05/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Danh mục và dự toán gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, nâng cấp Modul bệnh án điện tử cho bệnh viện Lao và Bệnh Phổi. Phòng kế hoạch tài chính
Số 01/DT_BC 08/04/2019 Dự thảo báo cáo Giao ban trực tuyến quý I/2019 Văn phòng sở Y Tế
484/SYT-VP 08/04/2019 Kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh Văn phòng sở Y Tế
442/SYT-VP 02/04/2019 Kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh Văn phòng sở Y Tế
444/SYT-VP 02/04/2019 Lập danh sách cơ sở y tế thực hiện thống kê y tế điện tử Văn phòng sở Y Tế
447/SYT-VP 02/04/2019 Triển khai xây dựng dữ liệu bản đồ số Văn phòng sở Y Tế
417/SYT-VP 29/03/2019 Kết nối phần mềm thống kê Y tế Văn phòng sở Y Tế
số:379/SYT-NVY 21/03/2019 V/v: Thông báo định hướng nghiên cưu, ứng dụng khoa học công nghệ năm 2020 Phòng nghiệp vụ Y
số: 340/QĐ-BYT 18/03/2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2014 - 2018 Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 282/SYT-NVD 05/03/2019 V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số 26/PSTU 04/03/2019 Đào tạo cầm tay chỉ việc tại Bệnh viện phụ sản trung Ưng Phòng tổ chức cán bộ
Quyết định số: 05/2019/QĐ-TTTg 04/03/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành Văn phòng sở Y Tế
39/KL-TTr 25/01/2019 Kết luận thanh tra hành nghề y, hành nghề dược năm 2018 Phòng nghiệp vụ dược
96/SYT-NVD 23/01/2019 V/v đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng'' Thực hành tốt phân phối thuốc'' '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' đối với các cơ sở hành nghề dược. Phòng nghiệp vụ dược
số 03/CT-BYT 22/01/2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corana Phòng nghiệp vụ Y
26/SYT-NVD 15/01/2019 V/v đảm bảo cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Phòng nghiệp vụ dược
Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh TTYT Mường Chà 11/01/2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh TTYT Mường Chà tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trung tâm Y tế Tuần Giáo tỉnh Điện Biên 11/01/2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trung tâm Y tế Tuần Giáo tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
68/TB-KSBT 11/01/2019 Thông Báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Phòng nghiệp vụ Y
32/QĐ-UBND 11/01/2019 Ban hành Quy định hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng kế hoạch tài chính
Dự Thảo 09/01/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác y tế năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ( DỰ THẢO) Văn phòng sở Y Tế
Dự Thảo 09/01/2019 BÁO CÁO THAM LUẬN Kết quả công tác phòng chống dịch bệnh năm 2018 và trọng tâm kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2019 BÁO CÁO THAM LUẬN Công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
19/QĐ-UBND 09/01/2019 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018 ( tính đến hết ngày 31/12/2018) Văn phòng sở Y Tế
Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Điện Biên 04/01/2019 Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1/SYT-NVD 04/01/2019 V/v thực hiện thông tư mới ban hành của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
số: 1759/TB-SYT 28/12/2018 Công bố kết quả kiểm tra, Đánh giá chất lượng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên do sở Y tế trục tiếp đi kiểm tra đánh giá trong năm 2018 Phòng nghiệp vụ Y
Quyết định số: 1397QĐ-SYT 28/12/2018 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 Phòng kế hoạch tài chính
1747/SYT-NVY 27/12/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết Định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
1735/SYT-NVD 27/12/2018 V/v: Mua hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động XN 550 tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Văn phòng sở Y Tế
TT30/2018/TT-BYT 26/12/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI MÃ THUỐC SANG THÔNG TƯ SỐ 30/2018/TT-BYT Phòng nghiệp vụ dược
1728/SYT-NVY 25/12/2018 V/v tiếp tục triển khai thực hiện thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
1667/HD-SYT 11/12/2018 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 Văn phòng sở Y Tế
TT39/2018/TT-BYT 11/12/2018 Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm Y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp Phòng nghiệp vụ Y
106/2018/NĐ-CP 10/12/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật phòng, chống thiên tai Phòng nghiệp vụ Y
1350/KH-BCĐTƯSTTP 07/12/2018 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội xuân 2019 Phòng nghiệp vụ Y
940/SYT-NVD 07/12/2018 V/v: Thực hiện văn bản cập nhập thông tin liên quan đến thuốc Văn phòng sở Y Tế
7130/QĐ-BYT 06/12/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030 Phòng kế hoạch tài chính
1635/SYT-KHTC 05/12/2018 V/v: Điều tra thống kê cơ sở y tế và giường bệnh công lập, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Văn phòng sở Y Tế
SYT-NVY 05/12/2018 DANH SÁCH CÁN BỘ THỰC HIỆN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Văn phòng sở Y Tế
1118/1571/SYT-NVY 23/11/2018 V/v báo cáo thống kê nguồn lực và đánh giá năng lực dân sự trong ứng phó thiên tai của ngành Y tế Văn phòng sở Y Tế
34/2018/NVY-SYT 23/11/2018 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng Phòng nghiệp vụ Y
1538/SYT-NVY 19/11/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1555/SYT-NVY 19/11/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về dinh dưỡng Văn phòng sở Y Tế
1471/SYT-NVY 08/11/2018 V/v góp ý Dự thảo Thông tư và danh mục kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật, phân loại phẫu thuật thủ thuật và định mức nhân lực đối với từng ca phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư Văn phòng sở Y Tế
1201/QĐ-SYT 08/11/2018 Quyết định cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1451/SYT-NVY 05/11/2018 V/v Thực hiện Thông tư; Quyết định và công văn hướng dẫn của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
611/VPUB-KSTT 02/11/2018 V/v nhập, đăng tải công khai dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia Văn phòng sở Y Tế
1444/SYT-NVD 01/11/2018 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Văn phòng sở Y Tế
6437/QĐ-BYT 31/10/2018 V/v ban hành hướng dẫn tẩy giun dường ruột tại cộng đồng Văn phòng sở Y Tế
1398/SYT-NVY 26/10/2018 V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB,NVYT năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 927/QĐ-UBND 26/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1366/SYT-NVY 22/10/2018 V/v hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Văn phòng sở Y Tế
6328/QĐ-BYT 18/10/2018 Quyết định ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Dự Thảo 10/10/2018 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác y tế 9 tháng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
13441/QLD_LC 10/10/2018 Về việc sử lý thuốc chứa dược chất valsartan Phòng nghiệp vụ dược
1107/aQĐ-SYT 10/10/2018 Quyết định V/v thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Phòng nghiệp vụ dược
1303/SYT-NVD 08/10/2018 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm không đảm bảo an toàn Văn phòng sở Y Tế
1304/SYT-NVD 08/10/2018 V/v: Thực hiện Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
1305/SYT-NVD 08/10/2018 V/v: Đảm bảo cung ứng thuốc. Văn phòng sở Y Tế
1094/QĐ-SYT 08/10/2018 QĐ cấp giấy chứng nhận đạt'' Thực hành tốt phân phối thuốc", " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
Số: 1293/CV-SYT 05/10/2018 V/v Báo cáo Ứng dụng CNTT tại các đơn vị trong ngành Y tế Văn phòng sở Y Tế
Số: 1229/SYT-KHTC 25/09/2018 V/v: Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Văn phòng sở Y Tế
1203/SYT-NVY 17/09/2018 Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 770/QĐ-UBND 14/09/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1145/SYT-NVD 06/09/2018 Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Văn phòng sở Y Tế
1144/SYT-NVD 06/09/2018 Thực hiện 02 thông tư mới ban hành Văn phòng sở Y Tế
1069/CV-SYT 17/08/2018 V/v Phối hợp tổ chức chương trình lễ vinh danh và trao biểu tượng vàng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng Văn phòng sở Y Tế
1056/SYT-VP 16/08/2018 Góp ý dự thảo thông tư "Quy định thí điểm bênh án điện tử" Văn phòng sở Y Tế
848/QĐ-SYT 16/08/2018 QĐ cấp giấy chứng nhận đạt " Thực hành tốt phân phối thuốc", "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ" và giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ Y
849/QĐ-SYT 16/08/2018 QĐ cấp chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1024/QĐ-SYT 08/08/2018 V/v Thực hiện Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ Y
999/SYT-NVY 03/08/2018 V/v thực hiện Quyết định số 4562/QĐ-BYT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
990/CV-SYT 01/08/2018 Triển khai chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 Văn phòng sở Y Tế
992/SYT-VP 01/08/2018 V/v: Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Y tế. Phòng kế hoạch tài chính
984/CV-SYT 31/07/2018 Triển khai chỉ thị số 07/CT-UBND Văn phòng sở Y Tế
979/CV-SYT 30/07/2018 Triển khai QĐ số 28/2018/QĐ-TTg Văn phòng sở Y Tế
801/QĐ-SYT 30/07/2018 Quyết định về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN ISO 9001: 2008 Văn phòng sở Y Tế
Số: 801/QĐ-SYT 30/07/2018 Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 473/VPUB-KSTT 26/07/2018 Về việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia Văn phòng sở Y Tế
số: 955/SYT-NVY 23/07/2018 V/v thực hiện Quyết định số: 4442/QĐ-BYT ngày 23/7/2018 của Bộ Y tế Văn phòng sở Y Tế
số 928/NVY-SYT 17/07/2018 V/v Hướng dẫn áp mã DVKCB tại trạm Y tế xã, PKĐKKV theo TT15; thực hiện QĐ 4434 của BYT. Văn phòng sở Y Tế
943/SYT-NVD 17/07/2018 V/v: cảnh giác trường hợp cung cấp thông tin Phòng nghiệp vụ dược
927/SYT-NVD 16/07/2018 V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Văn phòng sở Y Tế
753/QĐ-SYT 13/07/2018 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
887/SYT-NVD 09/07/2018 V/v: Đảm bảo cung ứng thuốc khắc phục hậu quả mưa lũ. Văn phòng sở Y Tế
940/SYT-NVD 07/07/2018 V/v: Thực hiện văn bản cập nhập thông tin liên quan đến thuốc Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 677/QĐ-SYT 25/06/2018 Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Văn phòng sở Y Tế
630/QĐ-SYT 15/06/2018 Quyết định V/v Thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc và giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh thuốc Văn phòng sở Y Tế
765/SYT-NVY 12/06/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số:3356/QĐ-BYT ngày 04/6/2018 cảu Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2018. Văn phòng sở Y Tế
750/SYT-NVY 11/06/2018 V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số: 3407/QĐ-BYT của Bộ Y tế; số 3448/QĐ-BYT của Bộ Y tế; số Quyết định 3449/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
733/SYT-NVY 07/06/2018 V/v tăng cường cảnh giác phát hiện sớm và phòng lây nhiễm bênh do vỉ rút Ebola Văn phòng sở Y Tế
672/SYT-NVD 24/05/2018 V/v: Kiểm tra, rà soát nhu cầu sử dụng thuốc Histamin 1mg/ml và glucagon. Văn phòng sở Y Tế
532/BC-YTDP 24/05/2018 Báo cáo giải trình nội dung kiểm tra, kết luận cảu phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
616/SYT-ĐVMT 14/05/2018 V/v: Báo cáo tiến độ thầu cung ứng thuốc 15 tháng năm 2017-2018. Văn phòng sở Y Tế
438/QĐ-SYT 09/05/2018 V/v cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc "; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 215/VPUB-KSTT 09/05/2018 Về việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 378/QĐ-UBND 04/05/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế Dự phòng, Dược phẩm, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
570/SYT-NVY 03/05/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2673/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 và Quyết định số 2674/QĐ-BYT ngày 27/4/2018 của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
539/SYT-NVY 26/04/2018 V/v báo cáo hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm. Văn phòng sở Y Tế
523/SYT-NVY 23/04/2018 V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 2549/QĐ-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ Y tế Văn phòng sở Y Tế
491/SYT-VP 19/04/2018 V/v Thống kê tên các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc trực tiếp nhận và giải quyết TTHC. Văn phòng sở Y Tế
494/SYT-NVY 18/04/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
167/SYT-NVD 17/04/2018 Báo cáo dữ liệu cơ sở kinh doanh dược Văn phòng sở Y Tế
461/SYT-NVD 16/04/2018 V/v: Hướng dẫn mua sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế, hóa chất năm 2018. Văn phòng sở Y Tế
464/SYT-NVY 12/04/2018 V/v Góp ý dự thảo Thông tư quy định phạm vi chuyên môn của người hành nghề khám chữa bệnh thuộc lĩnh vực Y học cổ truyền Văn phòng sở Y Tế
450/SYT-NVD 12/04/2018 V/v: Đình chỉ lưu hành, thu hồi và dừng sử dụng viên nén Misoprostol SĐK VD-20509-14 Văn phòng sở Y Tế
442/SYT-NVY 09/04/2018 V/v: Quy định nội dung thực hành cho đối tượng hành nghề Y học cổ truyền để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Văn phòng sở Y Tế
Báo Cáo ( Dự Thảo ) 09/04/2018 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Y tế quý I năm 2018 và phương pháp nhiệm vụ quý II năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Báo Cáo ( Dự Thảo dược ) 09/04/2018 Báo cáo giao ban công tác dược quý I năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
440/SYT-NVY 06/04/2018 V/v: Hướng dẫn quy trình công nhận sáng kiến. Văn phòng sở Y Tế
430/SYT-NVD 05/04/2018 V/v: Thực hiện văn bản cập nhập thông tin liên quan đến thuốc Văn phòng sở Y Tế
2033/QĐ-BYT 05/04/2018 Quyết định phê duyệt kế hoạch Quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2018-2025 Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 252/QĐ-UBND 04/04/2018 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
307/QĐ-SYT 27/03/2018 QĐ thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc và giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh thuốc Văn phòng sở Y Tế
Số 22 Quầy thuốc đạt GPP 26/03/2018 Quầy thuốc đạt GPP Văn phòng sở Y Tế
360/CV-SYT 22/03/2018 V/v Triển khai Quyết định số 6110/QĐ-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Văn phòng sở Y Tế
Số: 270/SYT-NVD 12/03/2018 V/v: thực hiện 04 Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
276/SYT-NVY 07/03/2018 V/v khảo sát thực trạng xét nghiệm tải lượng HIV, Viêm Gan. Văn phòng sở Y Tế
213/SYT-NVY 23/02/2018 V/v thực hiện TT 56/2017TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Văn phòng sở Y Tế
74a/QĐ-SYT 08/02/2018 V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
86/SYT-ĐVMT 29/01/2018 V/v: Báo cáo thực hiện tiến độ đấu thầu cung ứng thuốc năm 2017. Văn phòng sở Y Tế
27/QĐ-SNV 26/01/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017 Phòng tổ chức cán bộ
27/QĐ-SNV 26/01/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017 Văn phòng sở Y Tế
112/SYT-NVY 25/01/2018 V/v tổ chức rà soát, lập danh sách, báo cáo bệnh nhân tăng huyết áp. Văn phòng sở Y Tế
Số 99/SYT-NVY 24/01/2018 V/v thực hiện Thông tư số 51/2017/TT-BYT và Quyết định số 6061/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 74a/QĐ-SYT 12/01/2018 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 Phòng kế hoạch tài chính
02/TB-SYT 02/01/2018 Thông báo; Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, VTYT năm 2018 Phòng nghiệp vụ dược
1767/SYT-NVD 29/12/2017 V/v: Thực hiện văn bản cập nhật thông tin liên quan đến thuốc Văn phòng sở Y Tế
1768/SYT-NVD 29/12/2017 V/v thuốc giả lincomycin500mg Văn phòng sở Y Tế
1693/SYT-NVY 15/12/2017 V/v triển khai thực hiện kế hoạch Đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phụ vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2017. Văn phòng sở Y Tế
1678/SYT-NVD 11/12/2017 V/v thuốc giả Voltaren 75mg/3ml Văn phòng sở Y Tế
1650/SYT-NVY 07/12/2017 V/v góp ý đối với đề nghị xây dựng dự án Luật Dự Phòng và Kiểm soát bệnh tật của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
1641/SYT-NVY 06/12/2017 V/v triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
1581/SYT-NVD 22/11/2017 V/v: Thực hiện văn bản cập nhập thông tin liên quan đến thuốc Văn phòng sở Y Tế
5123/QĐ-BYT 15/11/2017 Quyêt định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe Văn phòng sở Y Tế
1532/CV-SYT 13/11/2017 V/v Triển khai thực hiện thông tư Số 08/2017/TT-BNV Văn phòng sở Y Tế
1543/SYT-NVD 13/11/2017 V/v: Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư qui định về đơn thuốc và kê đơn thuốc. Văn phòng sở Y Tế
1511/SYT-NVY 08/11/2017 V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 Văn phòng sở Y Tế
1492/SYT-NVY 03/11/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1585/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tương chính phủ Văn phòng sở Y Tế
1505/CV-SYT 03/11/2017 Kiểm thử dữ liệu điện tử sau khi cập nhập, điều chỉnh phần mềm HIS lên cổng tiếp nhận Văn phòng sở Y Tế
1495/CV-SYT 03/11/2017 Góp ý dự thảo thông tư trích chuyển dữ liệu Văn phòng sở Y Tế
1467/SYT-DVMT 01/11/2017 V/v: Giảm giá thuốc trúng thầu. Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 940/2017/QĐ-UBND 18/10/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 940/QĐ-UBND 18/10/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 855/QĐ-UBND 25/09/2017 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung linh vực quản lý trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 1250 /CB-SYT 21/09/2017 Bản công bố đơn vị đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động Phòng nghiệp vụ Y
số: 846/QĐ-TTg 12/06/2017 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tạ các bộ, ngành, địa phương năm 2017 Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 508/QĐ-UBND 09/06/2017 Công bố, ban hành thủ tục hành chính mới về lĩnh vực quản lý trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết cửa sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 454/QĐ-UBND 31/05/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 452/QĐ-UBND 31/05/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 453/QĐ-UBND 31/05/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Sở y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 456/QĐ-UBND 25/05/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
NVY-SYT 24/01/2017 Quyết Định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện lồng nghép hoạt động cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS vào hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Văn phòng sở Y Tế
BYT 25/11/2016 Ban hành Bảng điểm và mẫu biên bảng kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm của Chi cục tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Phòng nghiệp vụ Y
ố: 277/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm Văn phòng sở Y Tế
SYT-NVY 30/08/2016 Thực hiện Nghị định số 103/2016NĐ-CP Quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 953/QĐ-UBND 05/08/2016 Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế đã chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
CV-SYT 28/06/2016 Ban hành cổng thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0 Văn phòng sở Y Tế
CV-CĐN 02/10/2015 Cuộc vận động thi đua hưởng ứng thực hiện Quyết định 2151/ QĐ- BYT Công đoàn ngành y tế
08/2015/QĐ-UBND 01/08/2015 Quyết Định Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Văn phòng sở Y Tế
CV-SYT 16/04/2015 Triển khai thực hiện nghị định số:04/2015/NĐ-CP, ngày 09/1/2015 của chính phủ Văn phòng sở Y Tế
2015/QĐ-UBND 27/02/2015 Quyết định về việc Quy định mức chi trả phụ cấp đặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
HD-CĐN 17/09/2014 V/v Ban hành Quyết định thực hiện đề án " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" tỉnh Điện Biên Công đoàn ngành y tế
CV/DU 24/07/2014 V/v Triển khai thực hiện QĐ số 244-QĐ/TW của BCHTW Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín của BCHTW Đảng Văn phòng sở Y Tế
QĐ-BYT 22/01/2014 V/v Ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014-2016 Phòng nghiệp vụ Y
QĐ_BYT 16/01/2014 V/v ban hành tài liệu " Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa - chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫn thuật cột sống" Phòng nghiệp vụ Y
QĐ-BYT 16/01/2014 V/v Ban hành tài liệu " Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa Chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột" Phòng nghiệp vụ Y
QĐ-BCĐ 23/07/2013 Quyết Định V/v Thành lập các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Đại Hội Thể Dục thể thao Ngành Y tế tỉnh Điện Biên Lần thứ VI-năm 2013 Văn phòng sở Y Tế
129/2007/QĐ-TTg 02/08/2007 Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước Phòng tổ chức cán bộ
03/2007/QĐ-BNV 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương Phòng tổ chức cán bộ
Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương Văn phòng sở Y Tế
QĐ-BYT Về việc ban hành " bảng kiểm tra Y tế dự phòng " Văn phòng sở Y Tế
V/v: Thực hiện Quyết định số 3126/QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
V/v: thực hiện 05 Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế Văn phòng sở Y Tế
V/v: Hướng dẫn kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 05/2019/QĐ-TTTg Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành Văn phòng sở Y Tế
Công văn số:01/SYT-NVD V/v Thực hiện Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ dược
Công văn số: 282/SYT-NVD V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
Công văn số: 283/SYT-NVD V/v Đảm bảo cung ứng vắc xin phòng bệnh kết hợp bạch cầu, ho gà,uốn ván Phòng nghiệp vụ dược
Công văn số: 137/SYT-NVD V/v Thực hiện văn bản cập nhập thông tin liên quan đến thuốc Phòng nghiệp vụ dược
Công văn số: 138/SYT-NVD V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
Công văn số: 272 /SYT-NVY V/v Triển khai thực hiện Quyết định số:7328/QĐ-BYT ngày 10/12/2018 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
Số: 158/SYT-KHTC V/v tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo của ngành Y tế Phòng kế hoạch tài chính
Quyết định số: 7757/QĐ-BYT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 1366/SYT-NVY V/v Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh nhân viên Y tế năm 2018 Phòng nghiệp vụ Y
Công văn số: 1451/SYT-NVY V/v Thực hiện Thông tư; Quyết định và công văn hướng dẫn của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
Quyết định số: 849;1094;848/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược, cấp giấy chứng nhận đạt GPP,GDP Phòng nghiệp vụ dược
Công văn số: 1444/SYT-NVD V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số: 1687/SYT-VP V/v lựa chọn thủ tục hành chính, đưa vào kế hoạch ròa soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
Quyết đinh: 1399/QĐ-SYT QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 Phòng kế hoạch tài chính
Công văn số: 347/SYT-VP V/v tham gia ý kiến vào danh sách đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang -ĐB năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 358/SYT-NVY V/v: hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetemine Phòng nghiệp vụ Y
số: 105/BC-SYT Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị định 110/2004/NĐ-CP Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 164/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số: 105/BC-SYT Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị định 110/2004/NĐ-CP Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số:195/QĐ-SYT QĐ ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Văn phòng sở Y Tế
Công văn số: 284/SYT-NVD V/v Thực hiện 02 Thông tư mới ban hành cửa Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ dược
số: 521/SYT-NVY v/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019TT-BYT ngyaf 28/3/2019 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
Công văn số: 1760/SYT-NVD Công tác quản lý Dược và Mỹ phẩm năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
Công văn số: 464/SYT-NVD V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng: tháng 3 Phòng nghiệp vụ dược
số: 349/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Văn phòng sở Y Tế
số: 348/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược Văn phòng sở Y Tế
Số : 607/SYT-NVD V/v Xử lý thuốc viên nén clorocid TW3 250mg giả Phòng nghiệp vụ dược
Số : 608/SYT-NVD V/v Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt chất lượng Văn phòng sở Y Tế
Số: 638/Syt-NVD V/v Thực hiện Thông tư mới ban hành cửa Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ dược
số 652/SYT-NVY V/v sử dụng tài liệu hỏi đáp về phòng chống tác hại của rượi bia Phòng nghiệp vụ Y
Số 408/QĐ-UBND Kế hoạch tổng thể thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Văn phòng sở Y Tế
Số 1033-CV/BTGTU V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904-01/6/2019) Văn phòng sở Y Tế
số 747/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-BYT ngày 22/5/2019 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
số 267/BC-ĐVMT Báo cáo thực hiện tiến độ đấu thầu cung ứng thuốc 3 tháng năm 2019-2020 Phòng nghiệp vụ dược
01/ DSHNBV 7-5 Danh sách hành nghề bệnh viện 7-5 công An tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
Danh sách Danh sách người hành nghề trạm Y tế xã Huổi Lếch trung tâm Y tế huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
Số: 786/SYT-NVD V/v: thuốc viên nén salbuboston giả Phòng nghiệp vụ dược
Số:780/SYT-NVD V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng Phòng nghiệp vụ dược
số 2470/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em Phòng nghiệp vụ Y
số 896/TB-HĐTD Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 1 triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức chuyên môn y tế năm 2019 Phòng tổ chức cán bộ
Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác Y tế 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng Văn phòng sở Y Tế
Báo cáo BÁO CÁO THAM LUẬN 6T 2019 Phòng nghiệp vụ Y
số 946/CV-SYT Về việc triển khai thực hiện Thông tư 12/2019/TT-BYT. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịc ban hành. Văn phòng sở Y Tế
số Danh sách hành nghề trung tâm Y tế huyện Mường chà tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
số 970/SYT- NVD Về việc chấn chỉnh việc kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
số 994/SYT-NVD Về việc thực hiện Thông tư mới ban hành cửa Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
số 17/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bênh truyền nhiễm Phòng nghiệp vụ Y
số 648/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
số 647/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược tháng 7/2019 Phòng nghiệp vụ dược
số HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VẮC XIN PHỐI HỢP DPT-VGB-Hib DO VIỆN HUYẾT THANH ẤN ĐỘ (SII) SẢN XUẤT TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG Phòng nghiệp vụ Y
số 696/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
số: 1053/NVD-SYT Về việc thực hiện Thông tư mới ban hành cửa Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
số: 1054/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm vi phạm, không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
số 202/TTVX Về việc bổ sung chỉ thị nhiệt ( VVM7) trên lọ vắc xin Phòng nghiệp vụ dược
số 1207/TB-SYT Thông báo điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2019 và nhận Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc viên chức sự nghiệp y tế năm 2019 Phòng tổ chức cán bộ
số 1229/SYT-NVY Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Phòng nghiệp vụ Y
số 1386/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm vi phạm, không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
số 56/QĐ-TTMS Về việc thực hiện Quyết định số 56/QĐ-TTMS của trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia-Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ dược
số 1379/SYT-NVY về việc áp dụng biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong các cơ sở khám chữa bệnh. Phòng nghiệp vụ Y
số 154/QĐ-TTrB Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm, Y tế dự phòng, Môi trường y tế, Phòng chống HIV/AIDS của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 309/KL-TTr Kết luận thanh tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Phòng thanh tra
số 716/KL-TTr Kết luận thanh tra liên ngành an toàn thực phẩm dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 Phòng thanh tra
số 1274/KL-BCĐ Kết luận thanh tra liên ngành về việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tết trung thu năm 2018 Phòng thanh tra
số 333/KL-BCĐ Kết luận thanh tra liên ngành về việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán năm 2019 Phòng thanh tra
số 826/KL-BCĐ Kết luận thanh tra liên ngành về việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm '' Tháng hành động vì an toàn thực phẩm " năm 2019 Phòng thanh tra
số 23/2019/TT-BYT Thông tư ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần Phòng nghiệp vụ Y
số 3705/QĐ-BYT Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue Phòng nghiệp vụ Y
số 22/2019/TT-BYT Thông tư quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần Văn phòng sở Y Tế
số 904/2019/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tháng 9/2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 24;25TT-BYT Quy định truy suất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý Bộ Y tế; Quy định về quản lý sử dụng phụ gia thực phẩm Phòng nghiệp vụ Y
Dự thảo ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐIỀU DƯỠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ ( 2019 - 2024) Phòng nghiệp vụ Y
số 1539/SYT-NVY Về việc Thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND. Phòng nghiệp vụ Y
Dự thảo BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác y tế 9 tháng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
số 968/QĐ-SYT Quyết định thu hồi chứng chỉ dược tháng 10 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 947/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược tháng 9 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 948/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tháng 9 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
Dự thảo Báo cáo giao ban 9 tháng năm 2019 Nghiệp Vụ Dược Phòng nghiệp vụ dược
Dự thảo Báo cáo ( tham luân) Công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT 9 tháng năm 2019 Phòng nghiệp vụ Y
số 1547/SYT-NVD Về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 983/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề dược; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt THTPPT và cở sở bán lể thuốc, giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh Phòng nghiệp vụ dược
số 1596/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm vi phạm, không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tháng 10 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 1653/SYT-NVD về việc kiểm tra kỹ nguồn gốc, nhãn mác và chất lượng thuốc trước khi nhập kho Phòng nghiệp vụ dược
số 1668/SYT-NVD Về việc cảnh giác trong trường hợp mạo danh cán bộ Y tế bán thuốc không rõ nguồn gốc Phòng nghiệp vụ dược
số 1667/SYT-NVD Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh Phòng nghiệp vụ dược
số 1796/SYT-NVD Về việc ngừng kinh doanh, sử dụng thuốc Clorocid TW3 250mg giả. Phòng nghiệp vụ dược
số 1990/SYT-NVD Đình chỉ liêu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. tháng 12 Phòng nghiệp vụ dược
số 5904/QĐ-BYT Về việc ban hành tài liệu chuyên môn ''hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm Y tế xã'' Phòng nghiệp vụ Y
số 21/CV-SYT V/v triển khai thực hiện Thông tư 33/2019/TT-BYT. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. liên tịch ban hành Văn phòng sở Y Tế
số 125/QĐ-BYT Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi do chủng vi rút corona mới (nCov) Phòng nghiệp vụ Y
số 217/KH-UBND Kế hoạch phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 03/CT-BYT Chỉ Thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút carona Văn phòng sở Y Tế
số 56/QĐ-SYT Quyết Định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút carona gây ra Văn phòng sở Y Tế
số 121/SYT-NVD V/v thực hiện thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Văn phòng sở Y Tế
số 115/SYT-NVY V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viên phổi do nCoV Văn phòng sở Y Tế
số 107/SYT-NVY V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra Văn phòng sở Y Tế
số 108/SYT-NVY V/v triển khai Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tậm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chưng mới của vi rút corona mới ( nCoV) Văn phòng sở Y Tế
số 99/SYT-NVY V/v triển khai Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng đẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới (nCoV) Văn phòng sở Y Tế
số 95/SYT-NVD Đình chỉ liêu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. tháng 01/2020 Phòng nghiệp vụ dược
số 121/SYT-NVD V/v thực hiện thông tư mới ban hành của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ dược
Số 35/BC-SYT Báo cáo kết quả kiểm tra xác minh thông tin trường hợp Giáo viên, học sinh có biểu hiện bệnh nghi nhiễm virut Corona Văn phòng sở Y Tế
số 5991/QĐ-BYT Về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh răng miệng Phòng nghiệp vụ Y
số 5992/QĐ-BYT Về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh Phòng nghiệp vụ Y
số 343/QĐ-BYT Về việc ban hành ''Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ( nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số: 317/SYT-NVD V/v Triển khai kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. Phòng nghiệp vụ dược
số: 878/QĐ-BYT Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID- 19" Phòng nghiệp vụ Y
tập huấn Tài liệu tập huấn COVID - 19 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 433/TB-SYT Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2020 Phòng tổ chức cán bộ
số: 1551/QĐ-BYT Về việc ban hành "Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID - 19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 1271/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh Phòng nghiệp vụ Y
số 1588/QĐ-BYT Số: 1588/QĐ-BYT Phòng nghiệp vụ Y
Thỏa thuận khung các gói thầu cung ứng thuốc, bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
CV Thỏa thuận khung các gói thầu cung ứng thuốc, bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
Thỏa thuận khung các gói thầu cung ứng thuốc, bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
số" 797/SYT-NVD V/v: Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Phòng nghiệp vụ dược
số: 303; 304/QĐ-SYT Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
số 822/SYT-NVD Dừng hoạt động Quầy thuốc trên địa bàn phường thuộc thành phố, thị xã tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ dược
539/QĐ-SYT Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Văn phòng sở Y Tế
0000 Sơ kết 6 tháng năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược
01/TTK-TS Thỏa thuận khung các gói thầu mua sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19 cho trung tâm kiểm soát bệnh tật Phòng nghiệp vụ dược
QĐ/BCĐQG Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch CoVID-19 Phòng nghiệp vụ Y
1740/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ Y
1081/QĐ-SYT Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1777/SYT-NVY V/v triển khai thực hiện Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ Y
Lưu hành Đình chỉ lưu hành tháng 12/2020 Phòng nghiệp vụ dược
1198/QĐ-SYT Về việc thu hôi GDP,GCN DS Nội Phòng nghiệp vụ dược
100/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 cung ứng vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 Phòng nghiệp vụ dược
số TTK/SYT-NVD Thỏa thuận khung các gói mua sinh phẩm, vật tư, phương tiện phòng hộ phòng chống dịch Covid - 19 Phòng nghiệp vụ dược
DT-SYT Dự THẢO BÁO CÁO QUÝ I NĂM 2021 Văn phòng sở Y Tế
TL-NVY Báo cáo tham luận quý I năm 2021 Phòng nghiệp vụ Y
TLGB Tài liệu Dược giao ban Quý I Năm 2021 Phòng nghiệp vụ dược