Công đoàn ngành Y tế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

03/01/2020

Công đoàn ngành Y tế tỉnh hiện có 14 công đoàn cơ sở trực thuộc (12 công đoàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 2 công đoàn thuộc đơn vị sản xuất kinh doanh) với tổng số 1.046 đoàn viên. Những năm qua, cùng với thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Công đoàn ngành Y tế tỉnh luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, viên chức toàn ngành phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh luôn được chăm sóc tận tình, chu đáo. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Ðiện Biên Phủ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hàng năm, Ban Thường vụ công đoàn ngành đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và nghị quyết của công đoàn cấp trên, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp trong công chức, viên chức, lao động (CCVCLÐ) toàn ngành. Ðiển hình là các phong trào thi đua với chủ đề “Ngành Y tế nêu cao tinh thần kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đột phá, hiệu quả phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2019”; phong trào thi đua “Ðổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phát động cuộc vận động “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Cùng với đó, công đoàn tổ chức thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các cá nhân với trưởng các khoa, phòng; giữa các trưởng khoa phòng với thủ trưởng đơn vị và chủ tịch công đoàn cơ sở; tích cực vận động đoàn viên lao động tham gia ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện, Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm Công đoàn, ủng hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị bị thiệt hại do bão lũ…

 Qua việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của đoàn viên. Năm 2019, ngành có 158 đề tài được đăng ký (108 đề tài được duyệt, triển khai thực hiện); 6 thầy thuốc được Hội đồng cấp tỉnh xét đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Phong trào thi đua “Ðổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” được cán bộ công đoàn, đoàn viên tích cực hưởng ứng. Trong năm Công đoàn ngành đăng ký 1 sáng kiến, nội dung “Giải pháp nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn (giai đoạn 2019 - 2023)”, trình Hội đồng khoa học cấp cơ sở đúng tiến độ và thời gian. Gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2019 ngành Y tế tỉnh đã cử 565 cán bộ tham gia đào tạo các chuyên ngành, bậc học. 100% công đoàn cơ sở triển khai phát động phong trào thi đua trồng cây xanh, chăm sóc vườn hoa cây cảnh khu vực cơ quan, công sở và xung quanh bệnh viện, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp… Các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền làm tốt công tác chăm lo tết cho cán bộ CCVCLÐ, tiền thưởng bình quân từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người...

Ông Phạm Giang Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cho biết: Năm 2019, các công đoàn cơ sở trong ngành Y tế đã bám sát nghị quyết của ban chấp hành công đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của ngành; xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVCLÐ được quan tâm, đẩy mạnh; thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện. Phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành. Thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng; tổ chức cho cán bộ, CCVCLÐ, các công đoàn cơ sở ký kết thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua, những kinh nghiệm hay, việc làm mới, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tăng cường kiểm tra cơ sở về việc thực hiện các chương trình, các phong trào thi đua để có biện pháp chỉ đạo kịp thời…

;