Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
Số: 270/SYT-NVD12/03/2018Sở Y tế tỉnh Điện BiênV/v: thực hiện 04 Thông tư mới ban hành của Bộ Y tế.
276/SYT-NVY07/03/2018Sở Y tế tỉnh Điện BiênV/v khảo sát thực trạng xét nghiệm tải lượng HIV, Viêm Gan.
213/SYT-NVY23/02/2018Sở Y tế tỉnh Điện BiênV/v thực hiện TT 56/2017TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017
74a/QĐ-SYT08/02/2018Sở Y tế tỉnh Điện BiênV/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
86/SYT-ĐVMT29/01/2018Sở Y tế tỉnh Điện BiênV/v: Báo cáo thực hiện tiến độ đấu thầu cung ứng thuốc năm 2017.
/portal/pages/2017-7-19/THONG-DIEP-KHUYEN-CAO-PHONG-CHONG-DICH-BENH-DO-VI-sc9p4fi36843.aspx
°
 Liên kết website
Thống kê: 3.624.731
Online: 7