Bất hợp lý trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Vẫn khó giải quyết...

Bất hợp lý trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Vẫn khó giải quyết...

07/11/2017

Chỉ trong 9 tháng năm 2017, đã có 122,9 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí lên tới 71.325 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã chi hơn 170% Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế....

/portal/pages/2017-7-19/THONG-DIEP-KHUYEN-CAO-PHONG-CHONG-DICH-BENH-DO-VI-sc9p4fi36843.aspx
°
 Liên kết website
Thống kê: 3.601.272
Online: 36