Danh mục thủ tục
Mã số Tên Cơ quan Công bố Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
T-DBI-285348-TT Thủ tục Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Y tế dự phòng
BYT-DBI-286993 Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
TTR-DBI-20 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Xử lý đơn thư
TTR-DBI-13 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Tiếp công dân
BYT-DBI-286957 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286956 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286955 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286954 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286953 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286952 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286951 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286950 Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286949 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286948 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
BYT-DBI-286946 Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Dược phẩm
1 2 3 4 5 6