Danh mục thủ tục
Mã số Tên Cơ quan Công bố Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
BYT-DBI-286968 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Sở Y tế tỉnh Điện Biên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên An toàn vệ sinh thực phẩm
BYT-DBI-286967 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y tế tỉnh Điện Biên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên An toàn vệ sinh thực phẩm
BYT-DBI-286966 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên An toàn vệ sinh thực phẩm
BYT-DBI-286957 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Nghiệp vụ Dược
BYT-DBI-286956 Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Nghiệp vụ Dược
BYT-DBI-286955 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Nghiệp vụ Dược
BYT-DBI-286954 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Nghiệp vụ Dược
BYT-DBI-286953 Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Nghiệp vụ Dược
BYT-DBI-286952 Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Sơ Y tế tỉnh Điện Biên Sở Y Tế Nghiệp vụ Dược
1