Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
2007/QĐ-BNV 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
2007/QĐ-TTg 02/08/2007 Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
2015/QĐ-UBND Quyết Định Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
2015/QĐ-UBND 27/02/2015 Quyết định về việc Quy định mức chi trả phụ cấp đặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
2015/QĐ-UBND 09/06/2015 Quyết Định Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
BYT 23/08/2016 QĐ về việc ban hành tài liệu " Định nghĩa trường hợp bệnh truyền nhiễm "
BYT 25/11/2016 Ban hành Bảng điểm và mẫu biên bảng kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm của Chi cục tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
CV/DU 24/07/2014 V/v Triển khai thực hiện QĐ số 244-QĐ/TW của BCHTW Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín của BCHTW Đảng
CV-CĐN 02/10/2015 Cuộc vận động thi đua hưởng ứng thực hiện Quyết định 2151/ QĐ- BYT
CV-SYT 28/06/2016 Ban hành cổng thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0
HD-CĐN 17/09/2014 V/v Ban hành Quyết định thực hiện đề án " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" tỉnh Điện Biên
NVD-SYT 19/04/2017 Quyết Định về việc ban hành '' Hướng dẫn giám sát nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng (SARI)''
NVY-SYT 24/01/2017 Quyết Định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện lồng nghép hoạt động cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS vào hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện.
QĐ_BYT 16/01/2014 V/v ban hành tài liệu " Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa - chuyên khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫn thuật cột sống"
QĐ-BCĐ 23/07/2013 Quyết Định V/v Thành lập các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Đại Hội Thể Dục thể thao Ngành Y tế tỉnh Điện Biên Lần thứ VI-năm 2013
QĐ-BYT Về việc ban hành " bảng kiểm tra Y tế dự phòng "
QĐ-BYT 12/06/2013 V/v Công bố Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế
QĐ-BYT 16/01/2014 V/v Ban hành tài liệu " Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa Chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột"
QĐ-BYT 22/01/2014 V/v Ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014-2016
QĐ-BYT 23/01/2014 V/v Ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh"
°
 Liên kết website