ThS. Triệu Đình Thành – Giám đốc Sở Y tế

 

 

 

 

BSCKII. Lường Văn Kiên – Phó giám đốc Sở Y tế

 

 

 

 

ThS. Lương Đức Sơn – Phó Giám đốc Sở Y tế

DSCKI. Phạm Giang Nam – Phó giám đốc Sở Y tế

      

 

  

 

 

 

 

        

 
 
 
 
 
 

                

 

 

 

°
 Liên kết website