1. CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
 2. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
 3. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
 4. BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI
 5. BỆNH VIỆN TÂM THẦN
 6. BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ MƯỜNG LAY
 7. BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
 8. TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG
 9. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
 10. TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA
 11. TRUNG TÂM NỘI TIẾT
 12.  TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT
 13.  TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE
 14. TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI
 15.  TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
 16.  TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
 17. TRUNG TÂM PHÁP Y
 18.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
 19.  TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 20. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG ẲNG
 21. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUẦN GIÁO
 22. TRUNG TÂM Y TẾ TỦA CHÙA
 23.  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 24. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
 25. TRUNG TÂM Y TẾ MƯỜNG CHÀ
 26. TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ MƯỜNG LAY
 27.  TRUNG TÂM Y TẾ MƯỜNG NHÉ
 28.  TRUNG TÂM Y TẾ NẬM PỒ
°
 Liên kết website