QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ

CỦA SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo quyết định số 452 /QĐ-UBND ngày 25   tháng 5   năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên:

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

 

1

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

Y tế dự phòng

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

TTHC Công bố theo NĐ số 103/2016/NĐ-CP

2

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Y tế dự phòng

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

TTHC Công bố theo NĐ số 104/2016/NĐ-CP

3

Xác định trưởng hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng

Y tế dự phòng

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

TTHC Công bố theo NĐ số 104/2016/NĐ-CP

4

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

Y tế dự phòng

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

5

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Y tế dự phòng

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

6

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

Y tế dự phòng

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

7

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

Y tế dự phòng

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

8

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

Y tế dự phòng

Cơ sở điều trị và cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

9

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Y tế dự phòng

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

10

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

Y tế dự phòng

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

11

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

Y tế dự phòng

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

12

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

Y tế dự phòng

Sở Y tế tỉnh Điện Biên

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

           

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:°
 Liên kết website