Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Tên thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Mã thủ tục T-DBI-285828-TT
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Loại thủ tục TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lệ phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận: (Theo Mẫu 4 Thông tư 26/2012/TT-BYT) - Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở); - Giấy chứng nhận (Bản gốc); - Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng); - Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
Trình tự thực hiện - Cơ sở gửi Hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmvề Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên. - Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận. -Trả giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Cơ quan công bố UBND tỉnh Điện Biên
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Mức độ Mức độ 2
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Căn cứ pháp lý Luật 55/2010/QH12 Nghị định 38/2012/NĐ-CP Thông tư 26/2012/TT-BYT
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận.
Cơ quan phối hợp
Yêu cầu điều kiện
Mẫu đơn, tờ khai

Đơn xin đổi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Góp ý thủ tục hành chính
Bạn hãy nhập ký tự ở trên