Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Mã thủ tục T-DBI-287127-TT
Lĩnh vực Dược phẩm
Loại thủ tục TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lệ phí 6.000.000 đồng/cơ sở.
Thành phần hồ sơ + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm; + Bản gốc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện đã được cấp (nếu có).
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên.; Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Cấp phiếu tiếp nhận theo Mẫu số 05 (Ban hành theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016); Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Y tế nhận được đơn, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. - Nếu hồ sơ không hợp lệ, thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Bước 3: Trả kết quả cho cơ sở. Đến hẹn tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính Sở Y tế.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Cơ quan công bố UBND tỉnh Điện Biên
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Mức độ Mức độ 2
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Căn cứ pháp lý Nghị định 93/2016/NĐ-CP Thông tư 277/2016/TT-BTC
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Cơ quan phối hợp
Yêu cầu điều kiện
Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm


Góp ý thủ tục hành chính
Bạn hãy nhập ký tự ở trên