Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Tên thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Mã thủ tục T-DBI-285343-TT
Lĩnh vực Mỹ Phẩm
Loại thủ tục TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lệ phí
Thành phần hồ sơ - Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT; - Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; - Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
Trình tự thực hiện - Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên. - Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu tiếp nhận chuyển phòng chuyên môn xem xét, giải quyết; + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của Sở y tế, Sở Y tế xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, Sở Y tế phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Cơ quan công bố UBND tỉnh Điện Biên
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Mức độ Mức độ 2
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Căn cứ pháp lý Luật 34/2005/QH11 Luật 16/2012/QH13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP Nghị định 100/2014/NĐ-CP Thông tư 09/2015/TT-BYT
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận thời gian quảng cáo
Cơ quan phối hợp
Yêu cầu điều kiện
Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo


Góp ý thủ tục hành chính
Bạn hãy nhập ký tự ở trên