Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Tên thủ tục Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mã thủ tục T-DBI-288112-TT
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Loại thủ tục Đang cập nhật
Lệ phí
Thành phần hồ sơ Đang cập nhật
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Đang cập nhật
Trình tự thực hiện Đang cập nhật
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Cơ quan công bố UBND tỉnh Điện Biên
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Mức độ Mức độ 2
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Căn cứ pháp lý Đang cập nhật
Kết quả thực hiện Đang cập nhật
Cơ quan phối hợp
Yêu cầu điều kiện
Mẫu đơn, tờ khai

Góp ý thủ tục hành chính
Bạn hãy nhập ký tự ở trên