ần tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị để nâng chất lượng khám chưa bệnh Y học cổ truyền

18/11/2019

Chiều ngày 14/11/2019, tiếp tục chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, tổ giám sát số 2 do đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tại Bệnh viện Y học Cổ truyền.

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên, là Bệnh viện đầu ngành của tỉnh về y, dược học cổ truyền được thành lập năm 1988, những năm qua đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ngành y tế. Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, kết hợp giữa Y học hiện đại với Y học cổ truyền, phát triển nền y, dược học cổ truyền đến các huyện, thị xã, thành phố, các trạm y tế xã để góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tỉnh Điện Biên trong tình hình mới. 

Tuy nhiên, thời gian qua còn có nhiều khó khăn, bất cập trong công tác khám, chữa bệnh y học cổ truyền như: Bộ Y tế chưa ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị chuyên ngành y học cổ truyền để làm cơ sở trong điều trị và thanh quyết toán. Quy trình kỹ thuật y học cổ truyền hiện tại không còn phù hợp với các văn bản hiện hành gây khó khăn trong công tác khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT. Đội ngũ chuyên khoa các chuyên khoa lẻ còn thiếu và yếu nhưng không có nguồn tuyển dụng vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút người bệnh. Mặc dù đã được tỉnh quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị nhưng vẫn còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh; chưa có các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng kỹ thuật cao, các chuyên khoa lẻ chưa được đầu tư còn thiếu nhiều theo danh mục qui định như: Máy thở, bơm tiêm điện, Bộ mở Nội khí quản, máy chụp MIR... Chưa có các chương trình đầu tư phát triển cho công tác YDCT; Dự án đào tạo nhân lực, dự án đầu tư trang thiết bị, dự án trồng dược liệu…. cho Bệnh viện YHCT cũng như hệ thống YHCT tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi đã ghi nhận những cố gắng của Bệnh viện Y học Cổ truyền trong thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian qua. Đồng thời, thay mặt đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị của đơn vị để tổng hợp đề xuất với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định./.

;