CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

24/01/2020

Ngành Y tế tỉnh Điện Biên là ngành thực hiện chức năng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh. Hiện nay nhu cầu cần truyền máu của người bệnh tại các Bệnh viện là rất lớn. Người bệnh bị mất máu chỉ có thể được cứu sống bằng cách duy nhất là được truyền một lượng máu do người khác hiến tặng,

Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” năm 2020 và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế, về  việc tham gia hiến máu tình nguyện,

           Ngày 15/01/2020, Công đoàn Ngành Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên, đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên trong ngành Y tế, tham gia hiến máu và tổ chức thành công  ngày Hiến máu tình nguyện trong ngành Y tế. Kết quả có 120 người đăng ký tham gia hiến máu, đến từ 12 đơn vị Y tế tuyến tỉnh đã thu gom được 90 đơn vị máu.

Đ/c Phạm Giang Nam - Phó giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch công đoàn ngành Y tế khai mạc lễ hội  xuân hồng

Cán bộ ngành Y tế tham gia hiến máu

Trong thời gian tới Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên, tiếp tục duy trì phong trào hiến máu tình nguyện và vận động cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế tích cực tham gia phong trào. Biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện.

       

;