CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ ( 2018-2023)

08/11/2018

Đ/c Triệu Đình Thành - Tỉnh ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở Y tế chúc mừng Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ XVII,

          Nhiệm kỳ (2013-2018), các cấp Công đoàn trong ngành Y tế đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Công đoàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động; Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng vả chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động; các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động được duy trì thường xuyên và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các đơn vị y tế;

Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế khoá XVII, nhiệm kỳ (2018-2023) 


      Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu 14 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế khóa XVII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đồng chí Phạm Giang Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Đại hội đã bầu 09 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ (2018-2023) và bầu 01 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam khóa XII.

;