HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ NGÀNH Y TẾ

11/06/2020

Ngày 11/6, Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ Ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục công nghệ thông tin, Trung tâm tích hợp dữ liệu, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách nhân sự, công nghệ thông tin của các đơn vị y tế trong toàn ngành.

            Ngày 11/6, Trung tâm Tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ Ngành Y tế tỉnh Điện Biên. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Cục công nghệ thông tin, Trung tâm tích hợp dữ liệu, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách nhân sự, công nghệ thông tin của các đơn vị y tế trong toàn ngành.

          Tại buổi hội thảo, cán bộ chuyên môn của Trung tâm tích hợp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin đã giới thiệu Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế. Phần mềm nhằm thống nhất và tin học hóa quy trình quản lý cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp đầy đủ, tổng hợp, chi tiết thông tin về cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế Đảm bảo thống nhất dữ liệu tại tất cả các cơ quan, đơn vị, giúp cho lãnh đạo Ngành và các đơn vị tăng cường được khả năng quản lý nguồn nhân lực, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê theo các biểu mẫu, báo cáo về quản lý cán bộ công chức, viên chức theo quy định của nhà nước và của ngành.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến tại hội thảo

           Phần mềm được thiết kế theo công nghệ hiệu ứng đám mây, chạy hoàn toàn trên nền tảng web, lưu trữ dữ liệu tập trung và có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Chức năng phần mềm dùng để quản lý hồ sơ cán bộ; quản lý chấm công; quản lý kê khai tài sản; quản lý thông tin sức khỏe; bảng thông tin, cảnh báo; báo cáo, thống kê; biểu đồ thống kê; tìm kiếm; quản trị hệ thống.

            Cũng tại Hội thảo, Cục Công nghệ thông tin và Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã cùng thảo luận và dự kiến kế hoạch triển khai phần mềm trong toàn ngành vào  thời gian tới./.

;