TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG NĂM 2019 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN

14/10/2019

Ngày 8/10, Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Giao ban liên ngành đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động 9 tháng và xây dựng kế hoạch hoạt động quý IV năm 2019.

Ngày 8/10, Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Giao ban liên ngành đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động 9 tháng và xây dựng kế hoạch hoạt động quý IV năm 2019.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm. Trong đó, tại 9 xã triển khai Dự án đã thực hiện 1.157 buổi truyền thông/tư vấn nhóm từ các kênh khác nhau và thăm 584 hộ gia đình để tuyên truyền về các chủ đề: Y tế, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh môi trường; giáo dục trẻ sớm, tương tác sớm, giáo dục tình cảm xã hội; bảo vệ trẻ em; kỹ năng làm cha mẹ tích cực (mô hình  không ai là hoàn hảo) với 8.256 lượt người tham gia, trong đó số lượt người là nam giới là 2.030 lượt người.  Xây dựng và đưa vào hoạt động mục Phát triển trẻ thơ toàn diện trên cổng thông tin Sở Y tế và Fanpage phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên trên Facebook. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu tài liệu và phương tiện truyền thông, các xã triển khai Dự án đều ở vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn.

Toàn cảnh Hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSCKII Lường Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Điện Biên biểu dương kết quả các Tiểu ban Dự án thực hiện trong 9 tháng, đồng thời chỉ đạo các Tiểu ban Dự án tập trung hoàn thành các hoạt động đã được phê duyệt trong quý II, quý III; tổ chức triển khai ngay các hoạt động quý IV năm 2019 sau khi được phê duyệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

;