Bạn Phạm Thị Thoa có hỏi:

Em muốn hỏi hồ sơ tuyển dụng dược sĩ cao đẳng gồm những gì. Em cảm ơn ạ

Trả lời:

Em đến trực tiếp Sở Y tế có thông báo và hướng dẫn nhé