Bạn lê thị gian có hỏi:

cho e hỏi, sảo e không thấy mẫu phiếu đăng kí dự thi tuyển công chức năm 2019 trên trang của sở mình ạ.

Trả lời:

Em đén sở Y tế phát