Bạn Phạm văn thức có hỏi:

Em muốn hỏi là ở điện biên đã có thể xét nghiệm đc virut NcoV 2019 chưa ạ.

Trả lời:

Bạn có thể đến các cơ sở lấy mẫu xét nghiệm