Quyết định
Số / kí hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Đơn vị phát hành Tải tài liệu
407/QĐ-SYT 19/05/2020 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”, "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
số 406/QĐ-UBND 12/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 403/QĐ-UBND 06/05/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 1886/QĐ-BYT 27/04/2020 Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn điều trị, quản lý một số bệnh không lây nhiễm trong dịch COVID-19" Phòng nghiệp vụ Y
Số 308/QĐ-UBND 01/04/2020 Về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số: 182/QĐ-SYT 18/03/2020 Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt " Thực hành tốt phân phối thuốc"; "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ Y
số: 963/QĐ-BYT 18/03/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 904/QĐ-BYT 16/03/2020 Về việc ban hành " Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID - 19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 879/QĐ-BYT 12/03/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID- 19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 468/QĐ-BYT 19/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 ( COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng nghiệp vụ Y
số 345/QĐ-BYT 11/02/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly Y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 322/QĐ-BYT 11/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới ( 2019-nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số: 121/QĐ-UBND 11/02/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 344/QĐ-BYT 07/02/2020 Về việc ban hành ''Hướng dẫn cách ly Y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 322/QĐ-BYT 06/02/2020 Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút Corona mới ( 2019-nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 237/QĐ-BYT 31/01/2020 V/v ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số 362/BYT-KCB 28/01/2020 V/v thực hiện Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của thủ tướng Chính phủ Phòng nghiệp vụ Y
số 181/QĐ-BYT 21/01/2020 Về việc ban hành "hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)" Phòng nghiệp vụ Y
số 156/QĐ-BYT 20/01/2020 V/v ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số: 1216/QĐ-UBND 26/11/2019 Ban hành Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 36/2019/QĐ-UBND 24/10/2019 Quyết định quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số 4376/QĐ-BYT 10/10/2019 Ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế Văn phòng sở Y Tế
số 3780/QĐ-BYT 26/08/2019 Về việc phê duyệt tài liệu '' Hướng dẫn lân sàng sử lý u sơ cơ tử cung" Phòng nghiệp vụ Y
Số 2834/QĐ-BYT 12/07/2019 Quyết định về việc phê duyệt hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giamg mai lây truyền từ mẹ sang com Phòng nghiệp vụ Y
Số 630/QĐ-UBND 01/07/2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số: 612/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Số 21/QĐ-UBND 25/06/2019 Quyết định bãi bỏ toàn bộ 11 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Văn phòng sở Y Tế
số 2600.2599.2598/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
số 2601.2602.2603/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
số 2595.2596.2597/QĐ-BYT 21/06/2019 Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật Y hạnh II, III, IV Phòng tổ chức cán bộ
437/QĐ-SYT 29/05/2019 Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị CNTT cho Văn phòng Năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
437 29/05/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị CNTT cho Văn phòng Năm 2019 Văn phòng sở Y Tế
Số: 353/QĐ-SYT 03/05/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Danh mục và dự toán gói thầu Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, nâng cấp Modul bệnh án điện tử cho bệnh viện Lao và Bệnh Phổi. Phòng kế hoạch tài chính
số: 340/QĐ-BYT 18/03/2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2014 - 2018 Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 05/2019/QĐ-TTTg 04/03/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 1397QĐ-SYT 28/12/2018 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 Phòng kế hoạch tài chính
1747/SYT-NVY 27/12/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết Định số 7435/QĐ-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế Phòng nghiệp vụ Y
Quyết định số: 927/QĐ-UBND 26/10/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
1107/aQĐ-SYT 10/10/2018 Quyết định V/v thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Phòng nghiệp vụ dược
1094/QĐ-SYT 08/10/2018 QĐ cấp giấy chứng nhận đạt'' Thực hành tốt phân phối thuốc", " Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
Công văn số: 770/QĐ-UBND 14/09/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
848/QĐ-SYT 16/08/2018 QĐ cấp giấy chứng nhận đạt " Thực hành tốt phân phối thuốc", "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ" và giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ Y
849/QĐ-SYT 16/08/2018 QĐ cấp chứng chỉ hành nghề Dược Phòng nghiệp vụ dược
1024/QĐ-SYT 08/08/2018 V/v Thực hiện Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế. Phòng nghiệp vụ Y
801/QĐ-SYT 30/07/2018 Quyết định về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN ISO 9001: 2008 Văn phòng sở Y Tế
Số: 801/QĐ-SYT 30/07/2018 Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Văn phòng sở Y Tế
753/QĐ-SYT 13/07/2018 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược Phòng nghiệp vụ dược
Quyết định số: 677/QĐ-SYT 25/06/2018 Về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 378/QĐ-UBND 04/05/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế Dự phòng, Dược phẩm, An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 252/QĐ-UBND 04/04/2018 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
27/QĐ-SNV 26/01/2018 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2017 Phòng tổ chức cán bộ
Quyết định số: 74a/QĐ-SYT 12/01/2018 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 Phòng kế hoạch tài chính
02/TB-SYT 02/01/2018 Thông báo; Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, VTYT năm 2018 Phòng nghiệp vụ dược
Quyết định số: 940/2017/QĐ-UBND 18/10/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 940/QĐ-UBND 18/10/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 855/QĐ-UBND 25/09/2017 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung linh vực quản lý trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số: 846/QĐ-TTg 12/06/2017 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tạ các bộ, ngành, địa phương năm 2017 Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 508/QĐ-UBND 09/06/2017 Công bố, ban hành thủ tục hành chính mới về lĩnh vực quản lý trang thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết cửa sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 454/QĐ-UBND 31/05/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 452/QĐ-UBND 31/05/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 453/QĐ-UBND 31/05/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Sở y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 456/QĐ-UBND 25/05/2017 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
NVY-SYT 24/01/2017 Quyết Định về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện lồng nghép hoạt động cải tiến chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS vào hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Văn phòng sở Y Tế
BYT 25/11/2016 Ban hành Bảng điểm và mẫu biên bảng kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch an toàn thực phẩm của Chi cục tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương Phòng nghiệp vụ Y
Quyết định số: 953/QĐ-UBND 05/08/2016 Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế đã chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
CV-SYT 28/06/2016 Ban hành cổng thông tin giám định BHYT phiên bản 2.0 Văn phòng sở Y Tế
CV-CĐN 02/10/2015 Cuộc vận động thi đua hưởng ứng thực hiện Quyết định 2151/ QĐ- BYT Công đoàn ngành y tế
08/2015/QĐ-UBND 01/08/2015 Quyết Định Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Văn phòng sở Y Tế
2015/QĐ-UBND 27/02/2015 Quyết định về việc Quy định mức chi trả phụ cấp đặc thù y tế vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên Phòng nghiệp vụ Y
HD-CĐN 17/09/2014 V/v Ban hành Quyết định thực hiện đề án " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" tỉnh Điện Biên Công đoàn ngành y tế
CV/DU 24/07/2014 V/v Triển khai thực hiện QĐ số 244-QĐ/TW của BCHTW Đảng về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín của BCHTW Đảng Văn phòng sở Y Tế
QĐ-BYT 22/01/2014 V/v Ban hành danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt rét giai đoạn 2014-2016 Phòng nghiệp vụ Y
QĐ-BYT 16/01/2014 V/v Ban hành tài liệu " Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa Chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột" Phòng nghiệp vụ Y
QĐ-BCĐ 23/07/2013 Quyết Định V/v Thành lập các tiểu ban giúp việc Ban chỉ đạo Đại Hội Thể Dục thể thao Ngành Y tế tỉnh Điện Biên Lần thứ VI-năm 2013 Văn phòng sở Y Tế
129/2007/QĐ-TTg 02/08/2007 Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước Phòng tổ chức cán bộ
03/2007/QĐ-BNV 26/02/2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương Phòng tổ chức cán bộ
QĐ-BYT Về việc ban hành " bảng kiểm tra Y tế dự phòng " Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 7757/QĐ-BYT Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số: 849;1094;848/QĐ-SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược, cấp giấy chứng nhận đạt GPP,GDP Phòng nghiệp vụ dược
Quyết đinh: 1399/QĐ-SYT QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 Phòng kế hoạch tài chính
Quyết định số: 164/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
Quyết định số:195/QĐ-SYT QĐ ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Văn phòng sở Y Tế
số: 349/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Văn phòng sở Y Tế
số: 348/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược Văn phòng sở Y Tế
Số 408/QĐ-UBND Kế hoạch tổng thể thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Văn phòng sở Y Tế
số 2470/QĐ-BYT Quyết định về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em Phòng nghiệp vụ Y
số 648/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
số 647/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược tháng 7/2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 696/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Phòng nghiệp vụ dược
số 154/QĐ-TTrB Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm, Y tế dự phòng, Môi trường y tế, Phòng chống HIV/AIDS của sở Y tế tỉnh Điện Biên Văn phòng sở Y Tế
số 3705/QĐ-BYT Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue Phòng nghiệp vụ Y
số 904/2019/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tháng 9/2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 968/QĐ-SYT Quyết định thu hồi chứng chỉ dược tháng 10 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 947/QĐ-SYT Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề dược tháng 9 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 948/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt '' Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc'' và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tháng 9 năm 2019 Phòng nghiệp vụ dược
số 983/QĐ-SYT Quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề dược; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đạt THTPPT và cở sở bán lể thuốc, giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh Phòng nghiệp vụ dược
số 5904/QĐ-BYT Về việc ban hành tài liệu chuyên môn ''hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm Y tế xã'' Phòng nghiệp vụ Y
số 125/QĐ-BYT Về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi do chủng vi rút corona mới (nCov) Phòng nghiệp vụ Y
số 56/QĐ-SYT Quyết Định về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút carona gây ra Văn phòng sở Y Tế
số 5991/QĐ-BYT Về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh răng miệng Phòng nghiệp vụ Y
số 5992/QĐ-BYT Về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh Phòng nghiệp vụ Y
số 343/QĐ-BYT Về việc ban hành ''Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona ( nCoV) Phòng nghiệp vụ Y
số: 878/QĐ-BYT Về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID- 19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 1551/QĐ-BYT Về việc ban hành "Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch COVID - 19" Phòng nghiệp vụ Y
số: 1271/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời Dự phòng và xử trí viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19) ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh Phòng nghiệp vụ Y
số 1588/QĐ-BYT Số: 1588/QĐ-BYT Phòng nghiệp vụ Y
số: 303; 304/QĐ-SYT Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc bổ sung năm 2020 Phòng nghiệp vụ dược