Hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị tại trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ

11/02/2020

Bệnh nhân Ngô Thị Si -23 tuổi người dân tộc HMông, địa chỉ Bản Kê Nênh -Xã Tà Lèng -Điện Biên vào viện trong tình trạng thai 38 tuần chuyển dạ đẻ lần 3. Do gia đình thuộc hộ đặc biệt khó khăn nên khi đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Thành Phố Điện Biên Phủ sản phụ không có quần áo cho bé và chỉ mang theo một bao tải trong đó có 2 bộ quần áo và chiếc khăn quàng đã quá cũ không đủ ấm cho những ngày lạnh cắt da cắt thịt tại Tây Bắc trong mùa đông này. Nắm bắt kịp thời tình hình bệnh nhân Ban Giám Đốc Bệnh Viện đã xuống thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình sản phụ đỡ khó khăn hơn trong thời gian nằm viện.

;