Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
BYT-DBI-286875 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin