Người có công
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
BLĐ-TBVXH-DBI-286165 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Người có công
BLĐ-TBVXH-DBI-286188 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Người có công