Y tế
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
T-DBI-287926-TT Thủ tục Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế