Y tế dự phòng
Mã thủ tục Tên thủ tục Cơ quan công bố Cơ quan thực hiện Mức độ Lĩnh vực
BYT-DBI-286623 Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
BYT-DBI-286625 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
BYT-DBI-286626 Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285345-TT Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285346-TT Thủ tục Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
BYT-DBI-286999 Cấp giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
BYT-DBI-287000 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
BYT-DBI-287001 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
BYT-DBI-287002 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
BYT-DBI-287003 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285347-TT Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285348-TT Thủ tục Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285349-TT Thủ tục thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285357-TT Công bố phòng xét nghiệm đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285358-TT Cấp giấy phép vận chuyển hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285359-TT Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I. UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285360-TT Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II. UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285361-TT Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và II do hết hạn UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285362-TT Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất. UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-285366-TT Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I,II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287104-TT Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287105-TT Thủ tục Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287106-TT Xác định trưởng hợp được bồi thường khi xảy ra tai biến trong tiêm chủng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287107-TT Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287108-TT Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287109-TT Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287110-TT Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287111-TT Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287112-TT Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287113-TT Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287114-TT Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng
T-DBI-287115-TT Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mức độ 2 Y tế dự phòng